www.klassikerfilm.se

*

Filmlänkar
*
Filmstjärnor
*
Filmkuriosa
*
Filmjournalen
*
Birollssällskapet
 *
 
Konserthusmötet
25 feb 1937

*
Wiktor "kulörten" Andersson
*
Pilsnerfilm
*
John Botvid
*
Adolf Jahr
*
Arne Lindblad
*
Regissör
 Schamyl Bauman

 *
En artikel om
Julia Caesar

*
Kostervalsen
*
Person och filmbilder
*
Gravplatser
*

Senaste nytt för oss filmfantaster!
*
Matkuponger från 30-och 40 tal
*
Åsa-Nisse
 

*
Gästbok!

 

www.klassikerfilm.se

Utdrag ur filmtidningen "FILMJOURNALEN"

                               
                                          Viking Textilkräm 1947


                                  
         ( 9 filmstjärnor av 10 använder Lux Toalettvål )

 
                    
                                     
                                                             31 aug 1952
Fyra nyblivna biografdirektörer utkastade på gatan. Kenne Fant, hans söta fransyska Janine, Haide Göransson och Birger Malmsten. Den skyldige är Birger, som målat golvet i foajén så skickligt att de inte kan komma in igen på sin bio.

*

Här är en artikel ur Filmjournalen den 23 maj 1937


Hur har den gångna säsongens filmer varit?

I kungliga landsorten har Svensk Filmindustri cirka 60 biografer och chef för programsättningen är direktör David Engdahl. Direktör Engdahl börjar sitt uttalande med en principiell deklaration:
”Jag vill ha sagt”, säger han, ”att talet om att landsortspubliken skulle vara mindre kritisk än den stockholmska, ja. rent av ha dålig smak, är en myt. Landsortspubliken är mycket kritisk i stället och accepterar ofta inte alls saker, som stockholmarna gillat.
Vad nu det gångna året beträffar, så har det varit rekordartat gott. Svensk film är alltjämt föremål för den största uppmärksamheten och t.o.m. en så utskälld sak som ”Pensionat Paradiset” har gått. Folk tycker faktiskt inte att den är så tarvlig som sagts. Men den goda amerikanska filmen kommer hack i häl och vi för vår del har en bestämd känsla av att amerikansk film f. n. befinner sig i en högkonjunktur. Standarden har genomgående blivit högre.”

”Är det någon speciell observation, som direktör Engdahl gjort under det gångna året?”

”Filmintresset har koncentrerats till lördagar och söndagar på ett påfallande sätt. Det är alltid utsålt då. Förr var intresset mera jämnt fördelat över hela veckan.”

”Finns det någon sorts film, som folk inte vill se?”

”Historisk film har det motigt. Folk misstror allt som är i kostym. Det måste vara oerhört populära artister för att en historisk film skall gå. Det är ett stycke, där publiken ännu behöver uppfostras.”

En annan herre med erfarenhet från landsorten är dir. Per Håkansson i Svenska Förenade Biograf A-B., som äger ett 30-tal biografer över hela landet mellan Skellefteå och Ystad.
”Största framgången hos oss har varit "Söder om landsvägen". Den är otroligt populär. I vissa städer har publiksiffran varit högre än innevånarantalet. Så var det i Lund och Kristianstad.
Och efter Edvard Persson-filmerna kommer sedan Fred Astaire och Ginger Rogers filmerna.”
”Och så måste det vara klädda stolar. . .”
???
”Jag menar att pretentionerna på teatrarna ha stigit enormt. Det går inte längre att ha enkla träbänkar. Det ska vara bekvämt och flott. Annars blir det tomt, hur bra film man än visar.”

*
 

20 jan 1946
Rybrant-Eliassons nyårsrevy startade i Örebro och handlingen var till stor del förlagd till Valhall. På bilden fr. v. Ivar Wahlgren, Stina Sorbon, Ulla Billqvist, Kotti Chave, Anna-Lisa Baude,
ett glatt gäng.
 


6 sept. 1953
Annons i Filmjournalen för filmen "I dur och skur" med Alice Babs och Povel Ramel.

 


Nytt om nöjen 3 aug. 1953

 

Bilaga i nr 51-52 år 1949

Baksida på bilaga i nr 51-52 år 1949

Baksida på bilaga i nr 51-52 år 1949