www.klassikerfilm.se

*
Filmlänkar
*
Filmstjärnor
*
Filmkuriosa
*
Filmjournalen
*
Birollssällskapet
 *
 
Konserthusmötet
25 feb 1937

*
Wiktor "kulörten" Andersson

*
Pilsnerfilm
*
John Botvid
*
Adolf Jahr
*
Arne Lindblad
*
Regissör
Schamyl Bauman

*
En artikel om
Julia Caesar

*
Kostervalsen
*
Person och filmbilder
*
Gravplatser
*

Senaste nytt för oss filmfantaster!
*
Matkuponger från 30-och 40 tal
*
  Åsa-Nisse

*
Gästbok!


*

 

 

 

www.klassikerfilm.se


Korsord ur Filmjournalen nr 49, 1948

Skriv ut korsordet i din skrivare och ha en stunds förströelse.


Du känner väl igen ansiktena; Ingrid Bergman, Hilda Borgström, Errol Flynn, Gary Grant, Groucho Marx m.fl.
Facit finns tyvärr inte!
Maila mig gärna förslag på lösningen.

Regler för lösningens insändande

När korsordet är löst, insändes det till Filmjournalens Tävlingsredaktion, Korsord 49, Postbox 3268, Stockholm 3, senast den 11 dec. Tre kontanta pris, ett på 15kr, ett på 10kr, och ett på 5kr.
Lösningar till flera av förlagets tidskrifter kunna som tidigare insändas i samma kuvert, som då adresseras Tävlingsredaktionen, Postbox 3268, Stockholm 3, samt märkas Tävlingsbrev.
Om man icke vill klippa sönder tidningen kunna lösenorden skrivas på ett vanligt papper, vågräta för sig och lodräta för sig.
Obs!  Lösningarna skola vara fullt frankerade.