www.klassikerfilm.se

Greta Ericson

Greta Ericson föddes i Gävle 28 november 1914.


Efter att ha genomgått åttaklassigt flickläroverk i Falun provade Greta Ericson på olika yrken, hon kände emellertid att det var skådespelare hon ville bli.
Som 20 åring 1934 sökte hon till Kungl. Dramatens Elevskola, kom in och gick där till 1936. Efter elevskolan engagerades hon vid Vasateatern i Stockholm hos Per Lindberg och Martha Lundholm.

 Sedan följde några intensiva filmår. Sin första filmroll fick hon i filmen
Familjens hemlighet (1936).
Det blev ytterligare sex filmer fram till 1939.

Greta Ericson var 23 år när hon fick en av sina största filmroller som Margit i Pensionat Paradiset (1937).
Trots att filmen blev nedskriven i pressen fick Greta Ericson bra kritik för sin insatts.

                                    
Något lättklädd Greta Ericson (Margit) i Pensionat Paradiset. I bakgrunden John "Botte" Botvid och Thor Modéen.


Sista filmrollen gjorde hon i Kronans glada gossar (1952) en så kallad "klippfilm". Genren "klippfilm" får tillskrivas strejken i de svenska ateljéerna under 1951.
I början av 1940 talet var Ericson verksam som Landstormslotta. Landstormen mobiliserades mellan 1939 – 1941 och resulterade i tre filmuppslag, två med Sickan Carlsson.

                       
Två scener ur Sol över Sverige (1938). På vänstra bilden ser vi Greta Ericson, Inga-Bodil Vetterlund, Nisse Ericson, Helge Hagerman och Nisse Lundell.
T.h. sitter Greta Ericson och Nisse Ericson.

Greta Ericson spåddes en lång och lysande film – och teaterkarriär men valde familjelivet.
Dock medverkade hon i Rune Lindströms TV-version av Gustaf Vasas äventyr i Dalarna (1971). Hon spelade rollen som Barbro Stigsdotter.
Greta Ericson släppte dock aldrig riktigt taget om teaterlivet. I början av 1950 talet var hon med och bildade en teaterklubb i Falun och höll på med den in på 70 talet. Hon ledde också en barnteatergrupp under många år.
Greta Ericson var gift med industriledaren Olle Herdin.

Greta Ericson avled i Falun 1 juni 2006.